Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Jakobstadsnejden är en förening för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och vänner. Vi ordnar en mängd olika fritidsaktiviteter i form av kurser och utfärder. Vi har också ett eget fotbollslag. Vi har ca 300 medlemmar från Larsmo, Pedersöre och Jakobstad.

DUV i Jakobstadsnejden hör till FDUV, den nationella intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.