Vill du bli medlem?

Som medlem i DUV i Jakobstadsnejden har du möjlighet att delta i våra utflykter och träffar. Som medlem får du dessutom FDUV:s tidning och SOS Aktuellt med artiklar från hela det finlandssvenska funktionshinderfältet.

Du är också välkommen som medlem för att understöda vår förening och på så sätt möjliggöra en varierande fritidsverksamhet för våra medlemmar. Medlemsavgiften är 10 euro.

Tag gärna kontakt med någon ur styrelsen eller fyll i formuläret.

Varmt välkomna med!

Jag vill bli medlem i DUV i Jakobstadsnejden

Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver: